Behandlinger

Hos Tandlægerne Hundebøll & Fruelund møder du dygtige og lokale medarbejdere, der bestræber sig på at gøre dit tandlægebesøg til en positiv oplevelse. Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og godt behandlet. Vi tager os tid til at lytte, have dig i centrum og medinddrage dig i processen. Alle behandlinger tager udgangspunkt i dig som patient, og hvad der er den bedste mulige løsning for dig. 

Vores kompetente og erfarne team sætter en ære i at udføre tandbehandlinger af høj kvalitet. Vi gør en dyd ud af løbende at højne vores faglige kompetencer, og vi er opdateret indenfor nyeste trends og teknikker fra vores fag.

Her på siden kan du læse lidt om nogle af de behandlinger, vi kan hjælpe dig med. 

Vi tilbyder blandt andet hjælp til

Tandlægeskræk

Op mod 30 % af befolkningen lider af tandlægeskræk, hvor de i større eller mindre grad er påvirket af angst for at komme til tandlæge.

Vi har mange års erfaring i at hjælpe patienter med tandlægeskræk. Vi ved godt, hvor svært det er at komme – især de første gange. Vi sætter ekstra tid af til dig og gør os umage for at lytte til, hvordan du har det, og hvad der bedst kan hjælpe dig igennem behandlingen. Sammen lægger vi en plan, der fungerer for dig. Vi sørger for en god bedøvelse, så du ikke mærker noget undervejs, og sikrer os, at du føler dig medinddraget og tryg.

Du er velkommen til at medbringe høretelefoner, så du kan høre musik under behandlingen, og du er mere end velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med, hvis du ønsker det.

Hjælp os med at hjælpe dig. Gør os opmærksom på, at du lider af tandlægeskræk, når du ringer og bestiller en tid. På den måde kan vi være godt forberedt, når du kommer, og give dig den bedst mulige oplevelse.

Tandeftersyn

Et grundig tandeftersyn og forebyggende tandbehandling hos din tandlæge, kan gøre hele forskellen for, om du bevarer dine tænder livet igennem. Den vigtigste tandbehandling er den forebyggende, da den i høj grad vil kunne holde dine tænder sunde og stærke og forebygge større tandproblemer. Ved tandeftersynet får du grundig information om, hvordan du bedst forebygger sygdom i munden.

Ved tandeftersynet vurderes, hvilket indkaldeinterval der er bedst for netop dig. Det er en faglig vurdering, der afgør, hvilket interval du anbefales.
Intervallet afhænger af sygdomsgraden i din mund. Har du ingen eller meget lav grad af sygdom i munden indkaldes du normalvis 1 gang årligt. Har du derimod f.eks. huller, tandkødsbetændelse eller parodontitis anbefales yderligere kontroller hver 3.-6. måned.

Ved tandeftersyn tager vi røntgenbilleder ved behov, og fjerner belægninger på tænderne.

Tandrensning

Det er vigtigt for dine tænders sundhed, at du fra tid til anden får renset dine tænder, og får fjernet tandsten. Dette gælder både, hvis din tandsundhed generelt er god, men også hvis du lider af en eller flere tand- og mundsygdomme.

Tandrensning er en essentiel del af de løbende undersøgelser og kontroller, som din tandlæge eller tandplejer foretager. Ved at fjerne belægninger på dine tænder, har du nemlig nemmere ved at holde en god mundhygiejne, og dermed forebygge sygdom.

PArodontitis

Parodontitis (tidligere kaldt parodontose) er tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv omkring tandens rod. Dette medfører et varigt tab af det knoglevæv, tanden sidder fast i. Med tiden vil tænderne herved blive løse. Faktorer som rygning og ukontrolleret sukkersyge øger din risiko for at få parodontitis. Derudover spiller gener en stor rolle. Du har således større risiko for at udvikle parodontitis, hvis du har familiemedlemmer, der lider af sygdommen. Omvendt kan ubehandlet parodontitis svække immunforsvaret og øge risikoen for kroniske sygdomme som f.eks. hjerte-kar-lidelse og sukkersyge.

Vores tandplejer er ekspert i behandling af parodontitis. Målet med behandling er først og fremmest at standse sygdommen, så der ikke sker yderligere knogletab. Behandlingen er et samarbejde mellem patient og behandler. Vi fjerner de sygdomsfremkaldende belægninger, og instruerer og motiverer patienten til at få en optimal mundhygiejne. En god mundhygiejne er altafgørende, hvis sygdommen skal standses.

Parodontitisbehandling skal gentages hver 3.-4. måned for at holde sygdommen i ro.

Plastfyldning

Hvis du har knækket en tand eller fået et hul, vil vi typisk behandle tanden med en plastfyldning. Plast er et stærkt materiale, der giver et flot æstetisk resultat.

Der er mange fordele ved plastfyldninger. En plastfyldning er både stærk og har en limende effekt til tanden. Derudover har plast næsten samme farve som din naturlige tand, så det er en æstetisk flot løsning. Vi gør os umage for at udvælge den korrekte farve, og gør os umage for at forme plasten, så den ligner den naturlige tand. Det skal både føles naturligt i munden, men også se naturligt ud.

En plastfyldnings holdbarhed varierer meget og afhænger primært af, hvordan du passer den. Du kan forlænge din fyldnings holdbarhed ved at sørge for en god mundhygiejne, herunder regelmæssig tandbørstning og brug af tandtråd. Hvis du skærer tænder, slides fyldninger hurtigere.

Rodbehandling

Hvis tandens nerve bliver inficeret med bakterier, eller hvis en tand er blevet udsat for traume, der kan medføre, at tandens nerve dør, skal tanden rodbehandling.

Ved en rodbehandling fjernes tandrodens indvendige nervevæv. En tand har 1-5 rodkanaler, der skal udrenses. Rodkanalerne renses med små instrumenter og skylles grundigt med desinficerende væsker. Når tanden er fri for bakterier, sættes en prop i den tomme rodkanal. Oftest kan rodbehandlingen laves færdig på én gang, men i tilfælde med kraftig betændelse i rodkanalen, kan det kræve to eller flere besøg, inden behandlingen kan færdiggøres.

Rodbehandling sker under bedøvelse, og er oftest 100 % smertefrit.

Når en tand rodbehandles bliver den mere skrøbelig. Vurderer vi, at der er risiko for at tanden knækker efter endt rodbehandling, anbefaler vi, at tanden forstærkes med en tandkrone.

Tandkrone

En krone er en stærk hætte lavet af tandfarvet metal, der sættes ned over tanden for at styrke denne. Kronen laves på et laboratorium af en tandtekniker, og produceres i materialer, der er modstandsdygtige overfor de stærke kræfter, som tanden vil blive udsat for i mundhulen.

Tænder forsynes med en krone, når de er så destruerede, at det ikke længere er muligt at opnå den fornødne styrke med en plastfyldning. Det vil sige, når tandlægen skønner, at der er for lidt tandsubstans tilbage til at bære en fyldning, efter at en gammel fyldning/cariesangreb er fjernet.

Rodbehandlede kindtænder bør ofte forsynes med en krone. Når en tand er blevet rodbehandlet, efterlades den i en væsentlig mere skrøbelig tilstand end en helt sund og rask tand. Der fjernes ved en rodbehandling en stor del af tanden. Dels fjernes det syge tandvæv, men der skal også fjernes rask tandsubstans for at komme ned til det syge nervevæv. Der er altså markant mindre tandsubstans tilbage efter en rodbehandling til at kunne modstå de voldsomme tyggekræfter, en tand udsættes for i kindtandsregionen. Dette er årsagen til, at rodbehandlede tænder hyppigt knækker. En krone kan gøre tanden mere modstandsdygtig mod disse knæk.

Tandbro

Mistes en eller flere tænder kan det af flere årsager være fornuftigt at få erstattet tandtabet. En bro kan være den bedste måde at erstatte en eller flere manglende tænder på. Broer laves normalt for, at du kan få et pænere udseende eller for at opnå flere tænder at tygge med, og fordele tyggekræfter mest hensigtsmæssigt.

Hvis der er funktionsdygtige tænder både foran og bagved den mistede tand, er der mulighed for, at tandtabet kan erstattes med en bro. En bro består af to enkeltkroner, som hver især fungerer som bropille på hver sin side af den mistede tand. På disse kroner loddes en tandkrone fast, som svæver over tandkødet og udfylder mellemrummet. Både kronerne og den svævende tand (broen) er alle udformet, så de ligner naturlige tænder. Broen cementeres fast til tænderne, og vil derfor hurtigt føles naturligt som dine egne tænder.

Bidfunktion

Har du smerter i muskler omkring hals, nakke og kæber, hovedpine, knæk eller knasen fra kæbeleddene, ømme og temperaturfølsomme tænder, så kan det stamme fra forkert bid eller tænderskæren.

Et forkert bid kan skabe uhensigtsmæssige muskelbevægelser, som kan give symptomer flere steder på kroppen, og ikke kun omkring kæberne. Symptomer der hyppigt opstår om natten eller morgenen i nakke, skuldre og hoved er ofte en indikation på, at der er noget omkring kæberne og tænderne, der ikke fungerer optimalt. Vi har derfor fokus på ikke kun tænderne og biddet, men hele kroppen, når vi hjælper patienter med symptomer.

Vi modtager henvisninger fra kraniosakralterapeuter, fysioterapeuter og akupunktører for bidfunktionsbehandlinger, hvor behandlere har fundet, at der er noget i vejen med biddet.

SLID

Tandslid er oftest et æstetisk problem, men det kan også føre til problemer med kæbeleddene og give symptomer fra tyggemuskler og tænder. Ved udtalt slid af tænderne, kan tænderne blive så nedslidte, at kun dele af tændernes kroner står tilbage i munden. På den måde kan biddets højde blive mindre, fordi tændernes højde mindskes. Et kraftigt slid kan forekomme, hvis du skærer tænder, eller hvis måden tænderne står på, ikke er optimal. Er biddet skævt kan tænderne belastes forkert, og slides uhensigtsmæssigt. Syreholdige drikke og fødevarer samt sure opstød kan medføre endnu hurtigere tab af tandhøjde.

Behandling af slid afhænger af graden af tandsubstanstab. Opdages slid tidligt, vil man ofte kunne nøjes med en beskyttende skinne til natten og evt. nogle mindre forebyggende plastfyldninger. Skyldes sliddet uhensigtsmæssig tandstilling kan bøjlebehandling blive nødvendig.
Ved større tab af bidhøjde vil det være nødvendigt at lave bidhævning, hvor tænderne bygges op til oprindelig størrelse. Det kan ske med plastfyldning eller tandkroner afhængigt af omfanget af sliddet. Vi går op i at behandlingen både funktionelt og æstetisk er en god løsning.
Behandlingen afsluttes oftest med udlevering af en skinne til natbrug for at forebygge, at tænderne slides igen.

Tandudtrækning

Den hyppigste årsag til at en tand bør fjernes, er, at tandens prognose er dårlig pga. caries eller fordi den har mistet for stort et fæste som følge af parodontitis. At fjerne en tand er som regel et ukompliceret indgreb, som foregår under lokalbedøvelse. Vi bruger god tid på at lægge bedøvelsen, og sikrer os, at den virker inden vi går i gang. Man vil fornemme tryk og træk i området, og måske lyd fra boremaskine, hvis det er nødvendigt at dele tanden, men ingen smerter.

Oftest er det ikke nødvendigt at sy såret sammen bagefter. Hvis man er nervøs, er man velkommen til at tage en ven eller familiemedlem med, som kan støtte undervejs.

Komplikationer i forbindelse med fjernelse af en tand forekommer sjældent. Hvis det er nødvendigt at dele tanden eller bore den ud, er det normalt, at der kan være smerter og evt. hævelse de første dage efter indgrebet.

tandProtese

En tandprotese kan erstatte mistede tænder, det kan være en enkelt tand eller flere tænder. En tandprotese sidder fast på de resterende tænder ved hjælp af et metalstel med bøjler. Nogle af bøjlerne placeres på tændernes tyggeflader, så dine egne tænder kan bære en del af tyggetrykket. Det medfører, at gummen ikke belastes så hårdt, og derfor ikke svinder så hurtigt. Det gør også protesen nemmere at styre. En delprotese kan normalt bruges døgnet rundt.

I enkelte tilfælde kan man lave en delprotese, der hovedsageligt består af akryl og som primært hviler på gummen. Denne protese bruges primært som midlertidig løsning, da den giver uhensigtsmæssigt belastninger på tilbageværende tænder og gummer.

Ønskes en mere fastsiddende og æstetisk pænere løsning kan protesen udformes, så den hæfter bedre på nogle af de tilbageværende tænder. Disse tænder vil blive forsynet med en tandkrone, der enten fungerer som en hætte, som protesen kan glide ned over, eller tandkronerne kan påmonteres med låse, som protesen kan klikke nedover. Ved disse løsninger undgår man synlig metalbøjler og protesen vil sidde mærkbart bedre fast.

Tandblegning

Med tandblegning lysnes dine tænder, så du får et flottere smil. De fleste misfarvninger kan afhjælpes med tandblegning, hvor tænderne lysnes naturligt. Hos Tandlægerne Hundebøll & Fruelund bliver blegninger lavet som hjemmeblegning. Det er en behandling, der tager ca. 14 dage og giver et flot, forudsigeligt og langtidsholdbart resultat.

Hjemmeblegning foregår med skinner, der bruges til at holde blegemidlet på tænderne. Skinnerne laves individuelt, så de passer netop til dine tænder. Det sikrer mindst mulig risiko for bivirkninger, og giver klart det bedste resultat. Plastfyldninger bleges ikke, så der kan blive behov for kosmetisk at korrigere ældre, misfarvede plastfyldninger for det flotteste resultat.

En tandblegning giver ikke permanent lysere tænder, da tænderne naturligt vil blive misfarvede med tiden. Holdbarheden er meget afhængig af livsstil, men et godt estimat er 1-2 år. Indtager man ofte farvede madvarer som rødvin, kaffe o.lign. vil tænderne typisk blive mørkere hurtigere. Rygning vil ligeledes medføre, at tænderne misfarves hurtigere. Resultatet kan dog vedligeholdes med en ny blegning, når dette findes nødvendigt.

Man skal være over 18 år for at være egnet til tandblegning, og gravide og ammende frarådes at blege deres tænder.

Knækket tand

Kontakt os altid, hvis din tand knækker. Selvom skaden ikke er stor, er det altid godt at få behandlet tanden inden skaden pludselig forværres eller skader tanden så meget, at tanden ikke kan bevares.

Skyldes den knækkede tand et traume og har du en ulykkesforsikring, der dækker tandskader, hjælper vi dig altid med at søge om dækning hos dit forsikringsselskab.

Oplever du, at dine tænder har en tendens til at knække, vil vi altid søge at finde ud af, om der er en underliggende årsag til dette. Det kan skyldes uhensigtsmæssige bidforhold, natlige uvaner eller svækkede rodbehandlede tænder.
Behandling af den knækkede tand afhænger af skadesgrad samt om der er en støre underliggende årsag. Det kan være lige fra en lille plastfyldning, en krone eller en anbefaling om at lave en større plan for dit tandsæt, der kan fremtidssikre tænderne, så tendensen til fakturere sænkes markant.

Bidfunktion

Alle patienter hos Tandlægerne Hundebøll & Fruelund får ved en årlig statusundersøgelse vurderet deres indkaldeinterval. Det er en faglig vurdering, der afgør hvilket interval du anbefales.
Intervallet afhænger sygdomsgraden i din mund. Har du ingen eller meget lav grad af sygdom i munden indkaldes du normalvis 1 gang om året. Har du derimod f.eks. huller, tandkødsbetændelse eller parodontitis anbefales yderligere kontroller hver 3.-6. måned.

Ved tandeftersyn tager vi røntgenbilleder ved behov, og fjerner belægninger på tænderne.

 
Pga. efterårsferien er telefontider og åbningstider ændrede i uge 42.
 
Vi holder åbent:
Mandag: 8-15
Tirsdag: 8-15
Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-13
Fredag: LUKKET
Telefonen er åbent fra 8-9 mandag til torsdag.
 
Har du brug for at kontakte os udover telefontiden, så skriv en mail på info@jerestandlaege.dk.
 
God ferie til jer!