Bidfunktion

Døjer du med kroniske smerter?

Oplever du smerter i muskler, nakke eller kæber, spændingshovedpine, lyde eller låsninger fra kæbeleddene eller ømme tænder? Så kan det stamme fra et forkert bid eller problemer i dine kæbeled eller et samspil mellem både tænder og led – det vi tandlæger kalder bidfunktion. Rigtig mange lever med kroniske smerter og problemer i kæbeleddene, der faktisk kan kureres eller dæmpes. 

Udover at problemer med biddet eller kæbeleddene kan føre til symptomer i hoved-halsregionen, vil mange opleve at problemer med lændesmerter, rygsmerter, knæproblemer m.m. afhjælpes ved at få løst de bidfunktionelle problemer. Vores krop vil nemlig gerne kompensere for ubalancer et sted i kroppen ved at skabe en ubalance andre steder, så kroppen føles lige uden at være det.

Vi modtager både patienter, der selv henvender sig med problemer, men modtager også henvisninger fra andre typer behandlere, der finder, at symptomer skyldes bidforholdene.

Dine bidforhold har betydning for dit velvære

I mange år har fokus på optimale bidforhold primært været rettet mod tandretning og plastfyldninger eller kroner. Inden for de sidste par år er vores viden om kæbeleddet, og hvor vigtigt dette er, blevet meget bedre. Vi har fået langt større fokus på, hvor vigtigt det er for vores muskel- og kæbeledssymptomer, at der er balance mellem et sundt kæbeled, afslappede muskler og tændernes position.

Der er næsten ingen, der har det perfekte bid. Hos 80 % af befolkningen er der en disharmoni i, hvor tænderne finder sammen i forhold til, hvor kæbeleddene og musklerne finder hvile. Til trods for det, er det heldigvis rigtigt få, der får udfordringer med kæbeled, muskler eller tænder. Derfor er det optimale bid ikke nødvendigvis det perfekte bid, men der hvor tænder, muskler og kæbeled finder symbiose.

Undersøgelse

Vi starter altid med en udførlig anamnese omkring dine symptomer samt en grundig undersøgelse af kæbeled, muskler og tænder. Vi undersøger også, om en eventuel bidfunktionel disharmoni giver skævheder i resten af kroppen – eller har årsag andre steder f.eks. problemer med syn eller samsyn.

Undersøgelsen varer typisk 45-60 minutter og danner grundlag for diagnostik, behandlingsplanlægning og prognosevurdering. Nogle gange kan vi have behov for at supplere med røntgenbilleder eller et 3D-skan af dine tænder.

Undersøgelsen foretages af Joy eller Julia (nogle gange en kombination af dem begge), som begge har dygtiggjort sig inden for bidfunktion.

Julia Kornum Hundebøll er ved at undersøge patient for bidfunktionelle problemer

Behandling

Ved kraftige kæbeleds- og muskelsymptomer vil den akutte og nødvendige indledende behandling primært være baseret på en skinnebehandling. Skinnen skal få tænder, muskler eller led til at hele og slappe af, så vi sikrer at eventuelle korrektioner sker i den korrekte kæbeledsposition og dermed de korrekte bidforhold, hvor du er symptomfri. Nogle gange supplerer vi med akupunktur eller lysterapi, hvis f.eks. musklerne er meget anspændte og har brug for et boost for at blive afslappede. Der kan også blive behov for at supplere med andre behandlingsformer som fysioterapi, kraniosakralterapi, kiropraktik eller osteopati el.lign. Har du allerede en alternativ behandler sker behandling i samspil med denne.

Ved mindre symptomer kan den indledende behandling også bestå af skinnebehandling ofte suppleret med justering af sammenbid, reetablering af mistet tandstøtte m.m. Også her vil vi nogle gange supplere med akupunktur eller lysterapi eller anden type behandling hos anden type behandler.

Du vil altid få en grundig gennemgang af, hvad vi anbefaler i forhold til dine symptomer. Vi laver behandlingsplanerne ud fra tre muligheder. Vi kan fjerne tandsubstans, vi kan tilføje med plast, kroner eller erstatning af manglende tænder eller vi kan flytte på tænderne. 

Får vi ikke den ønskede effekt af en skinnebehandling, kan det blive nødvendigt at henvise til en kæbekirurgisk hospitalsafdeling.

Vi holder dig altid velinformeret

læs mere om

Priser

Bidfunktionel undersøgelse: 1.500 kr.
Bidfunktionel kontrol: 650 kr.
Bidskinne inkl. 3 kontroller: 3.900-8.000 kr.
Tilretning af bidskinne: 799 kr.
Midlertidig akutskinne: 400 kr.
Lysterapibehandling: 380-450 kr.
Akupunktur: 380-450 kr.
Mindre bidjustering: 650 kr.
Større bidjustering: 1.200 kr.
Røntgen: 162 kr. pr. stk.

Eventuel yderligere tandbehandling som fyldninger, kroner, broer etc. er ikke inkluderet i priserne. 

Derudover kan der blive behov for at henvise for større røntgenoptagelse af kæber og kæbeled, der ikke er inkluderet i prisen. 

Nemt og trygt

Ring og book en tid i dag

Tandlægerne Hundebøll & Fruelund ApS

Jeres tandlæge i Ulstrup nær Thorsø, Langå og Bjerringbro.

Tandeftersyn

Tandeftersyn

Et grundig tandeftersyn og forebyggende tandbehandling hos din tandlæge, kan gøre hele forskellen for, om du bevarer dine tænder livet igennem. Den vigtigste tandbehandling er den forebyggende, da den i høj grad vil kunne holde dine tænder sunde og stærke og forebygge større tandproblemer. Ved tandeftersynet får du grundig information om, hvordan du bedst forebygger sygdom i munden.

Ved tandeftersynet vurderes, hvilket indkaldeinterval der er bedst for netop dig. Det er en faglig vurdering, der afgør, hvilket interval du anbefales.
Intervallet afhænger af sygdomsgraden i din mund. Har du ingen eller meget lav grad af sygdom i munden indkaldes du normalvis 1 gang årligt. Har du derimod f.eks. huller, tandkødsbetændelse eller parodontitis anbefales yderligere kontroller hver 3.-6. måned.

Ved tandeftersyn tager vi røntgenbilleder ved behov, og fjerner belægninger på tænderne.

Vær opmærksom på at vi pga. sommerferien har FERIELUKKET følgende dage/uger:
 
FREDAG D. 12/7
UGE 29
UGE 30
MANDAG D. 29/7
 
Har du brug for at vi kontakter dig, når vi er tilbage fra ferie? Skriv en mail til info@jerestandlaege.dk eller kontakt os via hjemmesiden.
 
God ferie til jer!
 
Pga. efterårsferien er telefontider og åbningstider ændrede i uge 42.
 
Vi holder åbent:
Mandag: 8-15
Tirsdag: 8-15
Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-13
Fredag: LUKKET
Telefonen er åbent fra 8-9 mandag til torsdag.
 
Har du brug for at kontakte os udover telefontiden, så skriv en mail på info@jerestandlaege.dk.
 
God ferie til jer!