Tilskudsmuligheder

HAR DU RET TIL EKSTRA TILSKUD?

Visse udsatte grupper har ifølge lovgivningen, herunder bl.a. loven for aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14) og sundhedsloven (65§) – særlig ret til økonomisk tandlægehjælp. Nedenfor kan du få information om nogle af de grupper, der er særligt tilskudsberettigede.

En ordning for mindre bemidlede pensionister

HELBREDSTILLÆG

Her dækker kommunen helt op til 85 % af din tandlægeregning. Vi deler regningen op på klinikken, således, at du kun betaler din egenbetaling på 15 %.

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 91.900 kr. (2021) og 93.000 kr. (2022).

Klinikassistent Helle Bigum, behandling hos Tandlægerne Hundebøll & Fruelund, Ulstrup

Få hjælp til regningen 

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Du kan få tilskud til tandbehandling, hvis du modtager en af følgende ydelser:
– Kontanthjælp
– Revalideringsydelse*
– Ressourceforløbsydelse*
– Uddannelseshjælp
– Ledighedsydelse*
– Integrationsydelse
* forudsat ydelsen er svarende til kontanthjælpsniveau. Bed din kommune om at bekræfte, at din ydelse svarer hertil, herunder at du opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp.
OBS: SU-modtagere er ikke omfattet.

Tilskuddet dækker tandbehandlingsforløb på op til 10.000 kr. Der skal ikke i den anledning søges om forhåndsgodkendelse hos kommunen, inden tandbehandlingen påbegyndes.

Medarbejdere, Tandlægerne Hundebøll & Fruelund. Dygtige til tandlægeskræk

Vi ønsker at skabe en positiv oplevelse for dig under dit tandlægebesøg. Vi lægger vægt på at lytte, have dig i centrum og involvere dig i processen. Det skal være trygt at komme i vores tandlægefamilie. For når det er trygt, når vi lettere vores mål sammen. Et mål om at sikre, at du kan bevare dine naturlige tænder hele livet.

Lad os hjælpe dig til en bedre tandsundhed

Ring og book en tid i dag

Tandlægerne Hundebøll & Fruelund ApS

Jeres tandlæge i Ulstrup nær Thorsø, Langå og Bjerringbro.

Tandeftersyn

Tandeftersyn

Et grundig tandeftersyn og forebyggende tandbehandling hos din tandlæge, kan gøre hele forskellen for, om du bevarer dine tænder livet igennem. Den vigtigste tandbehandling er den forebyggende, da den i høj grad vil kunne holde dine tænder sunde og stærke og forebygge større tandproblemer. Ved tandeftersynet får du grundig information om, hvordan du bedst forebygger sygdom i munden.

Ved tandeftersynet vurderes, hvilket indkaldeinterval der er bedst for netop dig. Det er en faglig vurdering, der afgør, hvilket interval du anbefales.
Intervallet afhænger af sygdomsgraden i din mund. Har du ingen eller meget lav grad af sygdom i munden indkaldes du normalvis 1 gang årligt. Har du derimod f.eks. huller, tandkødsbetændelse eller parodontitis anbefales yderligere kontroller hver 3.-6. måned.

Ved tandeftersyn tager vi røntgenbilleder ved behov, og fjerner belægninger på tænderne.

 
Pga. efterårsferien er telefontider og åbningstider ændrede i uge 42.
 
Vi holder åbent:
Mandag: 8-15
Tirsdag: 8-15
Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-13
Fredag: LUKKET
Telefonen er åbent fra 8-9 mandag til torsdag.
 
Har du brug for at kontakte os udover telefontiden, så skriv en mail på info@jerestandlaege.dk.
 
God ferie til jer!